автор

Jesper2cv

авторско право

Attribution-NoDerivs License

Изтегляне на снимката

оригинал
1320 x 1760
голям
960 x 1280
среден
600 x 800
малък
140 x 187
квадрат
60 x 60