автор

Јerry

авторско право

Attribution License

Изтегляне на снимката

оригинал
1117 x 768
голям
960 x 660
среден
600 x 413
малък
140 x 96
квадрат
60 x 60