автор

ASurroca

авторско право

Attribution-NoDerivs License

Изтегляне на снимката

оригинал
640 x 481
голям
960 x 722
среден
600 x 451
малък
140 x 105
квадрат
60 x 60