автор

ForestGladesiWander

авторско право

Attribution-ShareAlike License

Изтегляне на снимката

оригинал
550 x 367
голям
960 x 641
среден
600 x 400
малък
140 x 93
квадрат
60 x 60