מחבר

West Point Public Affairs

זכות יוצרים

Attribution License

הורד את התמונה

מקורי
731 x 1024
גדול
960 x 1345
בינוני
600 x 840
קטן
140 x 196
מרובע
60 x 60