מחבר

Official U.S. Navy Imagery

זכות יוצרים

Attribution License

הורד את התמונה

מקורי
648 x 416
גדול
960 x 616
בינוני
600 x 385
קטן
140 x 90
מרובע
60 x 60