מחבר

Dendroica cerulea

זכות יוצרים

Attribution License

הורד את התמונה

מקורי
3000 x 3600
גדול
960 x 1152
בינוני
600 x 720
קטן
140 x 168
מרובע
60 x 60